Categoria: Dialetto e tradizioni

Scopri di più

Approndisci sezione:

Ott 01
E MI MER

L’E’ DA NA MASA CHE E MI MER U S’INCAZA E ROGN US RUGLA E BOTA FURA…

Ott 01
Dmènga disèt Agöst

Dmènga disèt Agöst. (Domenica 17 Agosto.) Óz a fasèm quèlch paragòun!. (Oggi facciamo…

Ott 01
Lundé zdót Agöst

Lundé zdót Agöst. (Lunedì 18 Agosto.) ————- T zcòr cumè un…

Ott 01
Martidè znòv Agöst

Martidè znòv Agöst. (Martedì 19 Agosto.) ———– Quèl l’è…

Ott 01
Mércul vint Agöst

Mércul vint Agöst. (Mercoledì 20 Agosto.) ————– Per arvé…

Ott 01
Giuvidé vintùn Agöst

Giuvidé vintùn Agöst. (Giovedì 21 Agosto.) ———— Quèl un capéss…

Ott 01
Scapa via a la svèlta finchè la strèda la è sóta

Vènèr vintidò Agöst. (Venerdì 22 Agosto.) ————- Quand che…

Ott 01
Sabèt vintitrè Agöst

Sabèt vintitrè Agöst. (Sabato 23 Agosto. ———– I zcurs dla séra…

Ott 01
Dmènga víntiquatre Agöst

Dmènga víntiquatre Agöst. (Domenica 24 Agosto.) ——— L’è mèi…

Ott 01
Quand che un l’à pió ad stènt’àn sl’ài va bèin l’à un sac ad malàn

Quand che un l’à pió ad stènt’àn sl’ài va bèin l’à un sac ad…

Ott 01
Martidé víntísè Agöst

Martidé víntísè Agöst . (Martedì 26 Agosto.) ————- Uraziòun ad…

Ott 01
E mi dialèt

E mi dialèt Um piès e mi dialèt perchè… um arcòrda la campagna E clà zèinta…

Ott 01
Mèrcul vintisèt Agöst

Mèrcul vintisèt Agöst. (Mercoledì 27 Agosto.) ———– L’è…

Ott 01
“OUI…“ (La dona canon)

Per gli amici del nostro caro dialetto, una mia zirudella tragicomica… Luciano…

Set 30
Oz a sém i vintùn ad Lói, l’è e lundé e a vùria cuntinuè a zcòr ad dòni e, per forza,ènca d’àmór

Oz a sém i vintùn ad Lói,l’è e lundé e a vùria cuntinuè a zcòr ad dòni e,per…